Adatvédelem 2017-11-15T13:01:32+00:00

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A DataMe Kft. az interaktív adatmenedzsment rendszere (DataMe rendszer) az Adverticum AdServer szolgáltatáson keresztül a vele szerződéses viszonyban álló tartalomszolgáltatók honlapján tárolt cookie-k felhasználásával e honlapok látogatóinak felhasználói aktivitásáról anonim, személyes adatokat nem tartalmazó technikai adatokat rögzít és dolgoz fel.

A Datame rendszere által végrehajtott adatok gyűjtése és menedzselésének célja, a honlapok látogatói számára megjelenő hirdetések optimalizálása.

A DataMe személyes profilt nem hoz létre, a DataMe rendszerében felvett adatokból a Datame rendszerében történő adatmenedzsment során egyedileg meghatározott és személyazonosításra alkalmas profilok nem jönnek létre.

A DataMe, a DataMe rendszerben a hozzá került adatokon először technikai feldolgozást hajt végre, majd az így menedzselt adatokból egyedi adatcsomagokat, ún audience-eket képez, mely audience felhasználásra kerül hirdetés kiszolgálás és megjelenített hirdetések egyediesítése, optimalizálása érdekében.

A DataMe által végrehajtott adatmenedzsment szolgáltatás kizárja személyes adatok, mint többek között személyhez köthető adatok (pl. az Ön neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma), vagy akár egy személy meghatározását lehetővé tevő adatok (pl. IP cím) kezelését, felvételét. Így Önről személyes adat semmilyen körülmények között nem kerül a DataMe által felvételre.

A DataMe adatmenedzsment szolgáltatása során a személyes adatok kezelését nemzetközi partnereivel kötött szerződése is kizárja.

A DataMe a személyes adatok minősítését a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabály, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseire alapítja és egyben figyelembe veszi a 2018. május 25-től hatályba lépő, az EU területén egységes adatvédelmi szabályozás (EU 2016/679 sz. egységes adatvédelmi rendelet, az ún. GDPR,) vonatkozó rendelkezéseit is.

A DataMe rendszerébe kerülő adatok biztonságáról a DataMe megfelelő szintű védelemmel gondoskodik.